Beoordelen

Over dit thema

Om het functioneren van werknemers te monitoren hanteren veel bedrijven een cyclus van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. De uitkomst van deze gesprekken vormt veelal de basis voor promotie en talentmanagement. Als de werknemer slecht functioneert, zijn de gesprekken belangrijke momenten om de werknemer hierover te informeren en een verbetertraject af te spreken. In het uiterste geval vormen de gespreksverslagen de basis voor ontslag.

Onderwerp

Praktijkvoorbeeld

Voorbeelddocument

Checklist

FAQ

Video

Infographic