Gegevensbescherming (AVG)

Verplichtingen van organisaties

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft regels die gelden voor de gehele Europese Unie. De AVG regelt de privacybescherming van werknemers. Wat moet u over dit onderwerp weten?

  • Gegevensbescherming gaat over het beschermen van persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk om te weten wat onder persoonsgegevens wordt verstaan.
  • Voor de verzameling en verwerking gelden basisregels.
  • Als sprake is van een hoog risiconiveau, gelden bijzondere regels.
  • Ook bij het inhuren van een derde moet de bescherming van persoonsgegevens goed in de gaten worden gehouden.
  • Soms gaat het toch fout en lekken gegevens weg. Ook hiervoor zijn regels.
  • Als een organisatie zich niet aan de regels houdt, dan kan daartegen worden opgetreden.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen