Gegevensbescherming (AVG)

Verplichtingen van organisaties

Vanaf 25 mei 2018 veranderen de regels over de bescherming van persoonsgegevens. Vanaf die datum is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening geeft regels die gelden voor de gehele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met de huidige Nederlandse regels over de bescherming van persoonsgegevens geldt dan niet meer. Deze verondering roept tal van vragen op, ook in het kader van privacybescherming van werknemers. Wat moet u over dit onderwerp weten?

  • Gegevensbescherming gaat over het beschermen van persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk om te weten wat onder persoonsgegevens wordt verstaan.
  • Voor de verzameling en verwerking gelden basisregels.
  • Als sprake is van een hoog risiconiveau, gelden bijzondere regels.
  • Ook bij het inhuren van een derde moet de bescherming van persoonsgegevens goed in de gaten worden gehouden.
  • Soms gaat het toch fout en lekken gegevens weg. Ook hiervoor zijn regels.
  • Als een organisatie zich niet aan de regels houdt, dan kan daartegen worden opgetreden.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video’s en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen