Protocol melden datalek (AVG)

Bedrijven en overheden hebben een meldplicht als sprake is van een datalek, die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als van die gevolgen sprake is. Zij moeten daar vrijwel direct melding van doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en soms ook bij de betrokkene(n) (degene(n) van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen