Omgaan met een slecht functionerende werknemer

  • Iedere leidinggevende heeft wel eens te maken met een werknemer die niet goed functioneert. Voldoet een werknemer niet aan de functie-eisen, dan is sprake van ‘disfunctioneren’. Disfunctioneren kan een reden zijn voor ontslag
  • Soms zal het slechte functioneren ‘aan de werknemer zelf liggen’. Hij mist bijvoorbeeld bepaalde capaciteiten. Soms komt het doordat de werkgever iets doet of nalaat. De werkgever verzuimt dan bijvoorbeeld om voor de juiste opleiding of goede arbeidsomstandigheden te zorgen. Het vaststellen van de oorzaak van het disfunctioneren is van belang, maar ook wat leidinggevende en werknemer eraan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer weer goed functioneert
  • Als een leidinggevende wil aantonen dat een werknemer niet goed functioneert, moet hij eerst vastleggen hoe de werknemer zou moeten functioneren. Het functieprofiel is daarbij een hulpmiddel
  • De leidinggevende zal vervolgens tijd en aandacht moeten besteden aan het verbeteren van het functioneren, voordat de werknemer eventueel kan worden ontslagen.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen