Afrekening studiekosten niet overeengekomen

Inez heeft met haar leidinggevende afgesproken dat haar contract op 1 april eindigt ‘met wederzijds goedvinden’. De leidinggevende stelt een beëindigingscontract op. Daarin staat niets over de studiekosten die Inez op grond van het studiekostenbeding aan het bedrijf moet terugbetalen. Wel staat in het contract: “Dit contract strekt, bij volledige en correcte uitvoering en nakoming, tot finale kwijting van al hetgeen Partijen over en weer ter zake van de arbeidsovereenkomst, het beëindigen daarvan of anderszins van elkaar te vorderen hebben.” De leidinggevende trekt bij het opmaken van de eindafrekening € 3.000 studiekosten af. Dit is in haar arbeidscontract afgesproken. Inez is het hier niet mee eens. Wie krijgt gelijk?

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen