Maximum aantal tijdelijke arbeidscontracten

  • Bij het verlengen van een tijdelijk arbeidscontract moet rekening gehouden worden met een wettelijk maximum. Wordt dit maximum overschreden dan krijgt de werknemer automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Wilt u niet dat een werknemer een vast contract krijgt, houd dan rekening met dit maximum.
  • Soms mag op basis van een cao worden afgeweken van het wettelijke maximum.
  • Bij het verlengen van contracten die voor 1 juli 2015 zijn gesloten gelden in sommige gevallen ook andere regels. Ook als er een tussenpoos van een aantal maanden tussen de contracten zit.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video’s en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen