Aanvraagformulier VOG natuurlijke personen

Om zekerheid te krijgen dat iemands gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie, vragen werkgevers soms bij indiensttreding om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is een VOG zelfs verplicht. Als een VOG niet wettelijk verplicht is, kan een werkgever zijn (toekomstige) werknemer er ook zelf toe verplichten om een VOG te overleggen.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen