Werknemer houdt zich niet aan controlevoorschriften

  • Een zieke werknemer heeft verschillende verplichtingen: (1) verplichtingen die zien op het feit dat hij zich moet laten controleren en (2) verplichtingen die zien op zijn re-integratie.
  • Controlevoorschriften zijn schriftelijke regels die de werkgever opstelt.
  • Als een werknemer de controlevoorschriften niet naleeft, kun je als sanctie het loon opschorten. Leeft de werknemer alsnog de controlevoorschriften na, dan heeft hij met terugwerkende kracht recht op zijn salaris.
  • In Stappenplan 'Weigering werknemer naar de bedrijfsarts te gaan' staan de stappen die je kunt ondernemen als de werknemer de controlevoorschriften niet nakomt.
  • Bij niet-nakomen van verplichtingen die zien op re-integratie, kun je als sanctie het loon stopzetten. Bij stopzetten is in tegenstelling tot loonopschorting wel sprake van een definitieve loonstop.
  • Haal de termen 'opschorten’ en ‘stopzetten’ van het loon dus niet door elkaar, want deze termen hebben verschillende (juridische) gevolgen. 

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen