Einde tijdelijk contract bij ziekte

  • Tijdens ziekte geldt een opzegverbod. U kunt een zieke werknemer daardoor in principe niet ontslaan.
  • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk arbeidscontract) met een zieke werknemer kunt u daardoor in principe niet tussentijds beëindigen.
  • Een tijdelijk arbeidscontract kan echter wel aflopen tijdens ziekte.
  • De ziekte van de werknemer mag niet de reden zijn om het tijdelijke contract niet te verlengen.
  • Een tijdelijk arbeidscontract loopt alleen af als de ketenregeling in acht is genomen. Dit houdt in dat er maximaal drie contracten voor bepaalde tijd op rij gesloten mogen worden binnen een periode van maximaal twee jaar. Bij het vierde contract of op de dag na het verstrijken van de tweejaarsperiode ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast arbeidscontract). In dat geval eindigt de arbeidovereenkomst toch niet. 
  • Aan de uitdiensttreding van een zieke werknemer zitten risico’s vast.
  • Een werkgever kan ervoor kiezen om voor verschillende werknemersverzekeringen eigenrisicodrager (ERD) te worden: voor de Ziektewet en voor de WGA.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video’s en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen