Einde tijdelijk contract bij ziekte

  • Tijdens ziekte geldt een opzegverbod. Je kunt een zieke werknemer daardoor in principe niet ontslaan.
  • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk arbeidscontract) met een zieke werknemer kun je daardoor in principe niet tussentijds beëindigen.
  • Een tijdelijk arbeidscontract kan echter wel aflopen tijdens ziekte.
  • De ziekte van de werknemer mag niet de reden zijn om het tijdelijke contract niet te verlengen.
  • Een tijdelijk arbeidscontract loopt in principe automatisch af, maar niet altijd. Met een werknemer mag je geen eindeloze reeks van tijdelijke contracten aangaan. Er geldt zowel een maximum qua totale duur van tijdelijke contracten als qua aantal tijdelijke contracten dat op rij mag worden overeengekomen. Qua aantal geldt een maximum van drie. Het vierde contract in een reeks is automatisch een vast contract, ongeacht wat hierover is afgesproken. De reeks mag in totaal per 1 januari 2020 bovendien maximaal 36 maanden duren.
  • Aan de uitdiensttreding van een zieke werknemer kleven wel risico’s.
  • Een werkgever kan ervoor kiezen om voor verschillende werknemersverzekeringen eigenrisicodrager (ERD) te worden: voor de Ziektewet en voor de WGA.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen