Ziekte en vakantie

  • Als een werknemer ziek wordt op vakantie heeft hij in principe niet langer vakantieverlof, maar ziekteverlof.
  • Je kunt hiervan afwijken als de werknemer daarmee instemt of als je vooraf schriftelijk afspreekt dat ziektedagen tijdens een vakantie wél gelden als vakantiedagen (voor zover het bovenwettelijke vakantiedagen betreft).
  • Ook tijdens ziekte op vakantie gelden controlevoorschriften. Het is voor je van belang dat een zieke werknemer naar een controlerende instantie gaat, mocht hij door de ziekte niet naar Nederland kunnen komen.
  • Een zieke werknemer kan vakantiedagen opnemen. Werknemers die geheel of gedeeltelijk ziek zijn, bouwen dezelfde wettelijke vakantiedagen op als werknemers die niet ziek zijn. Het opnemen van vakantiedagen is niet alleen mogelijk, maar ook gewenst omdat vakantie het herstel van de zieke werknemer kan bevorderen. Het is jouw plicht de re-integrerende werknemer bij aanvang van de re-integratie hierop te wijzen.
  • Wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het jaar waarin de vakantiedagen zijn ontstaan. Je kunt afspreken de vervaltermijn in het voordeel van de werknemer te verlengen.
  • Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na afloop van het jaar waarin de vakantiedagen zijn ontstaan. Je kunt niet afspreken dat de bovenwettelijke dagen eerder verjaren, maar wel kun je in het voordeel van de werknemer een langere verjaringstermijn afspreken. 

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen