Verschillende stijlen van leidinggeven hanteren

  • Er bestaat geen ‘beste stijl van leidinggeven’. Welke stijl op een bepaald moment het beste is, hangt af van de situatie en van de mensen aan wie je leidinggeeft. Hier bespreken we een aantal veel voorkomende stijlen van leidinggeven die je kunt inzetten en lees je wanneer ze effectief zijn. 
  • Bij sturend leiderschap vertel je wat, waar en hoe iemand zijn werk moet doen en houdt je toezicht op de uitvoering.
  • Bij inspirerend leiderschap inspireer je jouw werknemers door te werken vanuit een duidelijke visie.
  • Ondernemend leiderschap richt zich vooral op het signaleren van kansen in markt waar jouw bedrijf op in kan spelen.
  • Bij coachend leiderschap besteedt je vooral aandacht aan de ontwikkeling van jouw werknemers.
  • Dienend leiderschap houdt in dat je je vooral bezighoudt met hoe je jouw werknemer zo veel mogelijk van dienst kan zijn bij zijn taakuitvoering.
  • Delegerend/gedeeld leiderschap houdt in dat je bepaalde leiderschapstaken overdraagt aan jouw werknemers.
  • Bij verbindend leiderschap is je rol vooral om werknemers in verbinding te brengen met anderen, zoals collega’s, andere afdelingen of externe personen.
  • Tot slot nog een punt van aandacht. Er bestaat niet één algemene ordening van de stijlen van leidinggeven. Bovenstaande stijlen komen in de praktijk vaak voor. Stijlen die (zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt) negatief en destructief voor organisaties en/of werknemers zijn, laten we hier buiten beschouwing.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen