Geheimhouding afspreken in een vast arbeidscontract

  • Wat is een geheimhoudingsbeding? Het is een beding in het arbeidscontract dat de werknemer verbiedt om vertrouwelijke informatie over de werkgever bekend te maken. Het beding staat in vrijwel alle arbeidsovereenkomsten. 
  • Het is verstandig om een geheimhoudingsbeding schriftelijk vast te leggen.
  • Schending van een geheimhoudingsbeding is vaak lastig te bewijzen. Een geheimhoudingbeding heeft vaak wel een preventieve werking en geeft extra duidelijkheid over welke gegevens de organisatie als vertrouwelijk beschouwt. 
  • Werknemers hebben ook zonder beding een indirecte geheimhoudingsplicht.
  • Aan de overtreding van het geheimhoudingsbeding kan een sanctie verbonden worden.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen