Goed POP-gesprekken voeren

  • Als leidinggevende voer je gesprekken met je werknemers over hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaanambities, zodat zij blijven leren en groeien in hun werk. We noemen dit POP-(persoonlijk ontwikkelplan) gesprekken.
  • Belangrijk is dat jouw werknemer nadenkt over en verantwoordelijkheid neemt voor zijn persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. Daartoe zijn een aantal stappen belangrijk.
  • Omdat veel werknemers nog niet zo bekend zijn met POP-gesprekken, is het belangrijk dat je zorgt voor een goede voorbereiding en uitnodiging.
  • Voer een openhartig en geïnteresseerd gesprek. Stel de werknemer op zijn gemak, hij is vaak niet gewend om zelf het initiatief te nemen.
  • Stel ontwikkeldoelen vast: laat de werknemer doelen stellen, daag hem uit en doe geen toezeggingen die je niet kunt waarmaken.
  • Help de werknemer met het uitwerken van het definitieve plan. Geef de werknemer daarin de leiding en reik hem alternatieven aan.
  • Geef vervolg aan de afspraken en blik samen terug. Vraag regelmatig naar de voortgang en ervaringen en onderzoek of er geen belemmeringen zijn om zijn doel te bereiken.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen