Verboden bij werving en selectie

  • Bij werving en selectie moet je rekening houden met gelijke behandelingswetgeving. Dit houdt onder andere in dat je iemand niet mag afwijzen vanwege zijn geloof, seksualiteit of een zwangerschap. Je maakt dan ongerechtvaardigd onderscheid.
  • Er zijn twee vormen van ongerechtvaardigd onderscheid: direct onderscheid en indirect onderscheid. Indirect onderscheid is minder zichtbaar dan direct onderscheid. Het lijkt dan of er een neutrale maatstaf of handelswijze wordt gebruikt om te werven en selecteren, maar het gevolg is dat het personen met een bepaald kenmerk in vergelijking met andere personen benadeelt.
  • Je moet erop letten dat je niet discrimineert bij werving van sollicitanten, bijvoorbeeld door bepaalde (ongeoorloofde) eisen te stellen in een vacaturetekst. Denk aan het stellen van een leeftijdsgrens.
  • Je moet ook vermijden dat je discrimineert in de brievenselectie, bijvoorbeeld door mensen met een bepaalde achternaam uit te sluiten. Anoniem selecteren kan dan helpen.
  • Ook moet je vermijden dat je ongerechtvaardigd onderscheid maakt in een sollicitatiegesprek. Bijvoorbeeld door vragen te stellen over bereidheid om een hoofddoek af te doen, of te vragen naar een kinderwens.
  • Voorkom tenslotte dat je iemand afwijst op één van de discriminatiegronden. Denk aan het afwijzen van iemand vanwege een handicap.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen