Functiebeschrijving maken

  • In een functiebeschrijving staat beschreven wat van een werknemer in een specifieke functie wordt verwacht. Als je een nieuwe functiebeschrijving opstelt of een bestaande functiebeschrijving aanpast, overleg je met HR en verzamel je informatie om de inhoud van een functiebeschrijving te bepalen.
  • Een functiebeschrijving heeft een vaste opbouw. HR bepaalt de indeling en bewaakt het proces van het opstellen en invoeren van functiebeschrijvingen.
  • Bij HR kun je een functieboek opvragen om een overzicht te verkrijgen over het geheel aan functies binnen de organisatie.
  • Een medewerker kan bezwaar maken tegen een nieuwe of aangepaste functiebeschrijving.
  • Als er wordt gekozen voor een nieuw model of systeem van functiebeschijvingen is de OR instemmingsplichtig.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen