Vast arbeidscontract afsluiten

  • Bij een vast arbeidscontract komt de medewerker voor onbepaalde tijd in dienst. Dat betekent dat geen einddatum is afgesproken. 
  • Een aantal zaken moet verplicht in een vast contract worden opgenomen. Daarnaast kunnen er arbeidsvoorwaardenregelingen en een cao van toepassing zijn op het contract. Aanvullend kunnen ook nog bedrijfsregels gelden.
  • Een vast arbeidscontract komt tot stand als de werkgever en de werknemer overeenkomen om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan. Dat kan met een nieuwe medewerker zijn die direct een vast contract krijgt, of met een medewerker die eerst een of meer tijdelijke contracten had of automatisch als de maximale duur of het maximale aantal van een reeks van tijdelijke contracten is overschreden. Ook een oproepcontract of een thuiswerkovereenkomst kan een vast contract zijn.
  • Een vast contract kan ook automatisch ontstaan als geen of een onduidelijke einddatum of eindmoment in een tijdelijk contract is afgesproken.
  • Een vast contract kan niet zomaar door de werkgever gewijzigd worden. Daar is of een eenzijdig wijzigingsbeding voor nodig, of een zwaarwegend belang.
  • Beëindiging van een vast contract is voor de werkgever ook niet zomaar mogelijk. De werkgever moet een goede reden hebben en aan diverse criteria voldoen.
  • Als de werknemer de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan kan de werkgever het contract zonder meer beëindigen. 
  • Als in het contract een geldige proeftijd is afgesproken, dan mag de werkgever het contract – binnen die termijn – ook zonder meer beëindigen. 

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen