Vast arbeidscontract afsluiten

  • Bij een vast arbeidscontract komt de medewerker voor onbepaalde tijd in dienst.
  • Een aantal zaken moeten verplicht in een vast contract worden opgenomen. Daarnaast kunnen er arbeidsvoorwaardenregelingen en een cao van toepassing zijn op het contract. Aanvullend kunnen ook nog bedrijfsregels gelden.
  • Een vast arbeidscontract komt tot stand als de werkgever en de werknemer overeenkomen om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan. Dat kan met een nieuwe medewerker zijn die direct een vast contract krijgt, of met een medewerker die eerst een tijdelijk contract had of een reeks van tijdelijke contracten. Ook een oproepcontract of thuiswerkovereenkomst kan een vast contract zijn.
  • Een vast contract kan ook automatisch ontstaan als het aantal tijdelijke contracten of de periode van tijdelijk contracten de regels uit de ketenregeling overschrijden. Een vast contract kan ook automatisch ontstaan als geen, of een onduidelijke tijdsduur voor het contract is afgesproken.
  • Een vast contract kan niet zomaar door de werkgever gewijzigd worden. Daar is of een eenzijdig wijzigingsbeding voor nodig, of een zwaarwegend belang.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video’s en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen