Ziekte en beoordelen

  • Hoe ga je om met de beoordeling van een werknemer die geregeld of langdurig ziek is? Je mag eventueel ziekteverzuim niet betrekken in de beoordeling
  • Het is niet verboden om tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer een beoordelingsgesprek te voeren (beoordelen tijdens ziekteverzuim).
  • Volgens de privacywetgeving mag je je werknemer niet vragen wat de aard en de oorzaak is van zijn ziekte, ook niet als de ziekte verband houdt met het werk. Alleen de bedrijfsarts mag vragen stellen over medische problemen en de oorzaak.
  • Als een werknemer zich ziek meldt na de beoordeling mag je de ziekmelding niet weigeren. Als de beoordeling een rol speelde bij de melding, dan is er mogelijk sprake van een arbeidsconflict. Roep de werknemer op bij de bedrijfsarts en laat de bedrijfsarts beoordelen of de werknemer arbeidsongeschikt is.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen