Verlenging en einde van een tijdelijk arbeidscontract

  • Bij het verlengen van een tijdelijk arbeidscontract moet u rekening houden met een aantal regels. Zo kunt u een maximum aantal tijdelijke contracten aanbieden voordat automatisch een vast arbeidscontract ontstaat.
  • Voor tijdelijke arbeidscontracten van 6 maanden of langer geldt, dat u de werknemer -uiterlijk een maand voordat het contract eindigt- schriftelijk moet laten weten of u het contract wilt verlengen of niet.
  • Vergeet u aan te zeggen, dan moet uw bedrijf een boete betalen. De boete is alleen verschuldigd als de werknemer de boete op tijd opeist.
  • Steeds als u een tijdelijk arbeidscontract van langer dan 6 maanden sluit, moet u aanzeggen. Ook als de contracten elkaar opvolgen.
  • U hoeft niet altijd aan te zeggen, er gelden enkele uitzonderingen.
  • Voorkom wel dat u het arbeidscontract stilzwijgend verlengt.
  • Het is niet mogelijk om een tijdelijk arbeidscontract tussentijds te beëindigen, tenzij er een tussentijds opzegbeding in de overeenkomst staat.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen