Een oproepkracht inhuren

  • Een oproepcontract kent voor- en nadelen. Het voordeel is dat u de oproepkracht kunt inschakelen voor een bepaald aantal uren waarin er werk voorhanden is. Nadelen zijn dat u soms een minimumaantal uren moet betalen per oproep, dat u de oproepkracht minstens vier dagen van tevoren moet oproepen en dat hij meer rechten krijgt als hij steeds op vaste uren en vaste dagen werkt. Verder moet u oproepkrachten een vast aantal arbeidsuren aanbieden als ze een jaar als oproepkracht hebben gewerkt. U kunt in plaats daarvan ook een jaarurencontract opstellen.
  • Er zijn verschillende typen oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst en een oproepcontract met uitgestelde prestatieplicht. Bij beide contracten zijn twee varianten mogelijk; de nulurenvariant en de min-max variant. De nieuwe regels gelden alleen voor oproepcontracten met uitgestelde prestatieplicht.
  • Bij een oproepcontract met voorovereenkomst bent u niet verplicht om op te roepen, de werknemer is niet verplicht om te komen werken. U neemt de werknemer (nog) niet in dienst. Heeft u iemand nodig, dan kunt u deze werknemer bellen. Hij gaat op dat moment in dienst op basis van de afspraken die eerder zijn gemaakt. 
  • Bij een arbeidscontract met uitgestelde prestatieplicht bent u wel verplicht om de werknemer op te roepen als u werk voor hem heeft en is de werknemer verplicht om te komen werken als hij (tijdig) wordt opgeroepen. De werknemer treedt al in dienst, maar hij weet alleen nog niet wanneer hij aan het werk moet.
  • Een nulurencontract is een bijzondere vorm van een ‘gewoon’ arbeidscontract. Er worden geen afspraken gemaakt over werkdagen, werktijden en het aantal uren dat de werknemer gaat werken.
  • Het min-max contract is een bijzondere vorm van een oproepcontract. U spreekt af welk minimumaantal uren de werknemer per week, maand of jaar werkt en hoeveel uren de werknemer (per week, maand of jaar) maximaal oproepbaar is.
  • Een oproepkracht heeft recht op minimaal 3 uur loon per oproep als is afgesproken dat minder dan 15 uur per week wordt gewerkt en geen afspraken zijn gemaakt over de tijdstippen waarop de oproepkracht moet werken, of als helemaal geen afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren.
  • Een oproepcontract kan worden afgesproken voor bepaalde tijd (loopt automatisch af) of voor onbepaalde tijd (moet worden beëindigd). Als een werknemer een oproepcontract heeft, dan is het niet zo dat het contract automatisch eindigt als hij niet meer wordt opgeroepen.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen