Overwerk

  • Hoe weet je of je jouw werknemer kunt verplichten over te werken? In cao's, het personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst lees je hoe overwerk is geregeld en of een werknemer verplicht is om over te werken. De regels staan niet in de wet. Als op papier niets is geregeld, dan wordt gekeken naar de gewoontes in de onderneming of in de branche en naar de in de rechtspraak ontwikkelde regels. De verplichting tot overwerk kan gebaseerd zijn op goed werknemersschap.
  • De verplichting om over te werken wordt begrensd door de noodzaak om een bepaalde taak op dat moment te verrichten, en door bepalingen in de Arbeidstijdenwet over het maximaal aantal te werken uren.
  • De werkgever kan overwerk compenseren in geld of in tijd. In de arbeidsovereenkomst kan zijn bepaald dat de werknemer helemaal geen recht heeft op een vergoeding bij overwerk. In de praktijk komt dit vooral voor bij 'hogere' functies.
  • Als een werknemer structureel overwerk verricht, dan kan het overwerk onderdeel zijn gaan uitmaken van de overeengekomen arbeid en de overwerkvergoeding van het overeengekomen loon.
  • Voor fulltime en parttime werknemers behoort in principe dezelfde regeling te gelden bij overwerk.

Onbeperkte toegang?

XpertHR Checkit is speciaal ontwikkeld om leidinggevenden binnen alle sectoren te ondersteunen bij HR- en managementvraagstukken. Door middel van praktische tools, checklists, video's en voorbeeldbrieven, vindt een leidinggevende snel een betrouwbaar antwoord op al zijn vragen.

XpertHR Checkit ondersteunt tevens de HR-manager binnen de organisatie. De HR-manager kan vol vertrouwen zaken uit handen geven, maar houdt grip door te monitoren en eigen beleid toe te voegen aan XpertHR Checkit.

Inloggen