Het nieuwe beoordelen

Het nieuwe beoordelen
27-6-2019

Het vaste beoordelingsgesprek voldoet niet altijd meer. In een groeiend aantal organisaties verschuift de jaarlijkse beoordeling naar een proces van permanente feedback. Dit ‘nieuwe beoordelen’ hangt nauw samen met uw rol als coachende leider.

Terug