Belangrijke HR-trends voor 2021

Belangrijke HR-trends voor 2021
12/14/2020

Wat zijn de belangrijkste HR-trends voor het komende jaar? Trendwatcher Heleen Mes geeft haar inzichten.

 Wellbeing op de eerste plaats

Als we nog een jaar met de Covid-19 gevolgen te maken krijgen is het enige medicijn dat HR faciliteert en stimuleert dat medewerkers goed in hun vel blijven zitten. En actief volgen en meten hoe het werkgeluk beleefd wordt in de organisatie. Dus zorgen voor verbinding en plezier met elkaar, stimuleren van persoonlijke aandacht en waardering door leidinggevenden naar medewerkers en tussen collega’s onderling, beweging stimuleren, moodmetingen houden, faciliteren van team check-ups, ondersteuning bieden bij nadelige psychologische effecten van het thuiswerken en het faciliteren van een goede werk-privébalans.

Het toekomstig werken

Het thuiswerken heeft een diepgaande veranderingen te weeg gebracht op vele aspecten: voor het gewenste behoud van organisatiecultuur, leiderschap, kantoor en samenwerkingstools. De digitale transformatie haalt traditionele denkbeelden in. De organisatiecultuur mag zichzelf opnieuw uitvinden. Coachend leiderschap heeft snel aan belang gewonnen. Het kantoor wordt een clubhuis. Er zijn nieuwe skills nodig om virtueel samen te werken. Het werken in functies maakt plaats voor het inzetten van skills en rollen. En welk HR hoort hierbij: visie, waarden, systemen, procedures en faciliteiten. HR kan de coronacrisis als accelerator gebruiken.  Van een ‘nieuw normaal’ kan HR een ‘beter normaal’ maken. Dus in 2021 mag het toekomstig werken uitgewerkt worden, vooral samen met de medewerkers. Dus ga vooral in gesprek met elkaar en werk de toekomst uit in co-creatie.  

Employee centric werken

Het centraal stellen van de medewerker heeft door de coronacrisis een boost gekregen: wat hebben medewerkers echt nodig om de beste versie van zichzelf te zijn in deze tijden? Uit onderzoek is gebleken dat maatwerk bieden meer tevredenheid geeft bij medewerkers met faciliteiten en mogelijkheden. HR kan in 2021 meer met de eindgebruiker in gesprek gaan en met hen samenwerken aan oplossingen om echt aan te sluiten bij de behoefte. Employee centric denken beperkt zich niet tot coronavraagstukken, maar geldt voor alle HR-vraagstukken. In 2021 mag HR het ontwikkelen van persona’s, ‘voice of the employee’, employee journey mappen en design op haar agenda zetten.

Digitalisering

De coronacrisis heeft een boost gegeven aan digitalisering, zeker voor HR. Digitale tools voor onboarding, performance management en offboarden zijn versneld op de agenda gekomen. De komende jaren zal digitaliseren hoog op de agenda blijven. Veel HR-afdelingen leggen de nadruk op snelheid en efficiency.  Maar de echte positieve employee experience komt van digitale tools die personalisatie bieden, simpel, leuk en verrassend zijn. En verder: een onboarding wordt pas een succes als de hele onboarding een fantastische ervaring is, niet alleen de app.

Inclusie & diversiteit

Als we de stappen in de employee journey nalopen dan zien we ook daar verschuivingen.  In 2019 verschoof de aandacht van onboarding naar behoud van medewerkers. 2020 zette de HR-agenda behoorlijk op z’n kop. Ik zie de humanisering van werk meer aandacht krijgen. De dosis aandacht en sympathie die we elkaar in deze corona-crisis geven bevalt goed.  Het verbeteren van de employee experience staat internationaal bij veel onderzoeken in de top 3. En verder zie ik het thema diversiteit en inclusie in aandacht winnen.  Elkaar accepteren voor wie we zijn en ‘heelheid’ gaat groeien: elkaar als mens zien, in plaats van medewerker.

Nieuwe naam voor HR

De trend is al even ingezet, maar HR-afdelingen denken steeds vaker na of de eigen afdelingsnaam wel representatief is voor de visie op medewerkers. Personeel en organisatie: zien we collega’s enkel als personeel, dus uitsluitend de werkende mens? HR: zien we collega’s als menselijke middelen of als mensen? Dus als de visie niet (meer) aansluit bij de afdelingsnaam is het tijd om die te wijzingen. Nieuwe afdelingsnamen als Mens en Organisatie, People & Cultuur en Human Relations doen zijn intrede.

Terug