Ziekmelding: wat mag u wel en niet vragen?

Ziekmelding: wat mag u wel en niet vragen?
31-10-2019

Als werkgever is omgaan met ziekmeldingen onvermijdelijk. Hoe pakt u een verzuimgesprek
aan? En wat mag u verwachten van de werknemer?

Terug