Door NOW gratis overwerken?

Door NOW gratis overwerken?
4/14/2021

In sommige sectoren, zoals de detailhandel, hebben werknemers door de coronamaatregelen minder kunnen werken, maar je mag werknemers deze ‘minuren’ niet later ‘gratis’ in laten halen.

 

Foto: Shutterstock

 

Dat schrijft minister Koolmees in reactie op vragen hierover van Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA).

Als werknemers door een coronasluiting niet konden werken, dan komt dat volgens de minister voor rekening van de werkgever. Werkgevers kunnen hun werknemers niet verplichten om de niet-gewerkte uren in een latere maand in te halen.

Het is alleen mogelijk om werknemer min-uren in te laten halen als sprake is van een uitzondering, doordat dit bijvoorbeeld in de cao of individuele arbeidsovereenkomst is opgenomen. Koolmees voegt daaraan toe dat jaarurensystematiek altijd met vakbonden wordt afgesproken. Het is aan cao-partijen, of werkgevers en werknemers om samen af te spreken hoe eerder gemaakte afspraken zich verhouden tot de corona-crisis, bijvoorbeeld in het geval van een jaarurennorm.

Verdienmodel?

Is er sprake van een verdienmodel als werkgevers min-uren in laten halen en de werkgever wel NOW-steun heeft ontvangen, wilde Van Dijk ook nog weten. Op die vraag antwoordt de minister dat de werkgever in principe niets verkeerd doet, als hij NOW ontvangt en het loon doorbetaalt. Het blijft zo dat de werkgever de werknemers niet kan verplichten de min-uren in te halen en het is aan de cao-partijen, werkgevers en werknemers om afspraken te maken over de min-uren. Worden cao-bepalingen niet nageleefd of komen de partijen er niet uit, dan kan dit aan de rechter worden voorgelegd.

Verrekenen met vakantie-uren?

Al aan het begin van de coronacrisis vroegen werkgevers zich af of werknemers verplicht konden worden om vakantie-uren op te nemen als er geen werk voorhanden was door een gedwongen sluiting. Dit is echter niet mogelijk.

Terug