NOW-subsidie terugbetalen: hoe en tot wanneer?

NOW-subsidie terugbetalen: hoe en tot wanneer?
4/1/2021

Bedrijven die een terugbetalingsregeling willen treffen voor de NOW 1 subsidie, kunnen dat nu ook online doen.

 

Foto: ANP

Sinds oktober vorig jaar kunnen werkgevers de definitieve vaststelling van de NOW 1 subsidie aanvragen. Helaas pakt dat niet voor iedereen gunstig uit. Circa 60 procent van de ondernemers moet (een deel van) de loonsteun terugbetalen, schat minister Koolmees in.

Vaak is de oorzaak dat een bedrijf toch minder dan 20% omzetverlies had. Een andere veelvoorkomende oorzaak is dat bedrijven in januari 2020 een hogere loonsom hadden dan in de maand maart 2020. Dat komt bijvoorbeeld doordat in januari 2020 bonussen werden uitgekeerd of doordat personeel nadien zelf uit dienst is gegaan.

Betalingsregeling kan nu ook online

Om ondernemers tegemoet te komen, kan een ruime betalingsregeling worden getroffen, waarbij betaling kan worden gespreid over meerdere jaren. Als werkgever kun je telefonisch contact opnemen met UWV om een regeling te treffen. Je kunt een betalingsregeling ook digitaal aanvragen via de website van UWV.

Het vaststellingsloket voor NOW-1 staat open tot en met 31 oktober 2021. Je kunt er dus voor kiezen om de definitieve vaststelling later aan te vragen, waardoor de eventuele terugbetaling ook later start.

Nieuw crisisplan

Intussen heeft het kabinet in de persconferentie van 23 maart 2021 aangegeven dat met werkgevers en vakbonden aan een plan wordt gewerkt om bedrijven door de crisis heen te helpen, en zo 'een goede start te maken' wanneer ze na de versoepelingen weer kunnen gaan draaien. Wat die steun zal zijn en wanneer die steun zal aanvangen is echter nog niet bekend.

NOW 2 vaststellen

Sinds 15 maart 2021 kunnen werkgevers een aanvraag doen voor definitieve vaststelling van de NOW 2 subsidie. Dat kan tot en met 5 januari 2022 bij UWV.

Terug