Kabinet vraagt SER om advies over toekomst hybride werken

Kabinet vraagt SER om advies over toekomst hybride werken
5/7/2021

Het demissionaire kabinet heeft de SER gevraagd hoe de voordelen van hybride werken kunnen worden bestendigd en de negatieve aspecten kunnen worden aangepakt.

Sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar werkt een groot deel van de Nederlandse werknemers thuis. Uit het rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ‘Thuiswerken en de coronacrisis’ blijkt dat werkenden die hun werk thuis goed kunnen doen, in de toekomst één tot drie dagen per week thuis willen werken.

Hoewel het aan de werkgevers en werknemers is om de mogelijkheden voor thuiswerken te bekijken en daar afspraken over te maken, heeft het demissionaire kabinet de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd om een advies over de toekomst van hybride werken. Met hybride werken wordt gedoeld op het gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op locatie werken.

Balans hybride werken

Aan de hand van het advies van de SER wil het kabinet zicht krijgen op hybride werken in de toekomst. Het advies kan leiden tot beleid, onderlinge afspraken, wetenschappelijk onderzoek of vernieuwing van wet- en regelgeving, schrijft demissionair minister Koolmees.

In de adviesaanvraag vraagt het kabinet aan de SER om onder andere te kijken naar het effect van hybride werken op scholing, de gezondheid van werknemers, waaronder psychosociale arbeidsbelasting, en om te kijken naar de gevolgen voor verplaatsingsgedrag en de woningmarkt. Het advies wordt eind juli 2021 verwacht.

Agenda voor toekomst van thuiswerken

De regering wil op basis van het SER-advies een ‘Agenda voor de toekomst van thuiswerken’ opstellen. Doel is om te kijken welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van thuiswerken, wat de gevolgen daarvan zijn en wat kan worden gedaan om tot een goede balans te komen na corona.

In de adviesaanvraag vraagt het kabinet om rekening te houden met de verschillen tussen werkenden. Uit gedragsonderzoek van het RIVM blijkt dat 73% van de werkenden aangeeft thuis te kunnen werken. De rest van de werkenden heeft een beroep of functie waarbij zij niet kunnen thuiswerken (denk aan medewerkers winkels of chauffeurs).

Als voordelen van hybride werken voor de maatschappij, werkgevers en werkenden noemt het kabinet dat de arbeidsmarktparticipatie kan stijgen, doordat hybride werken beter te combineren kan zijn met bijvoorbeeld zorgtaken. Thuiswerken kan bovendien positieve neveneffecten hebben het verminderen van files, de druk op het openbaar vervoer en een lagere CO2-uitstoot. Het kan leiden tot minder verplaatsingen en daardoor minder files in de spitsuren.

Hybride werken heeft ook nadelen. Zo blijkt uit het onderzoek ‘Stimuleren van thuiswerkgedrag onder werkend Nederland’ van het Happiness Lab dat het voor veel mensen moeilijk is om een goede balans te houden tussen werk en privé. Mensen bewegen minder, er is een toename van eenzaamheid en niet alle thuiswerkers beschikken over een geschikte werkplek, schrijft het kabinet.

Terug