Alles wat je moet weten over de Wet toekomst pensioenen

Alles wat je moet weten over de Wet toekomst pensioenen
4/1/2021

Eind vorig jaar is het wetsvoorstel toekomst pensioenen gepubliceerd. Dit wetsvoorstel bevat de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Aan de orde komen het nieuwe pensioencontract, de nieuwe verbeterde premieregeling, de transitie en de hoogte van de pensioenpremie.

 

 

Foto: Shutterstock

 

Het huidige pensioenstelsel sluit volgens de regering niet langer aan bij de actuele omstandigheden op de arbeidsmarkt en de financiële markten. Hoofddoel van de regering is dan ook om het pensioenstelsel aan te laten sluiten bij de manier waarop we in de 21e eeuw leven en werken. Ook hoopt de regering te bereiken dat deelnemers en pensioengerechtigden zich beter kunnen herkennen in de wijze waarop hun pensioen is geregeld en dit als iets persoonlijks ervaren. Hiervoor moet het pensioenstelsel persoonlijker, transparanter en begrijpelijker worden.

Om de pensioenregeling in lijn te brengen met het pensioenakkoord moet je uiterlijk op 1 januari 2024 overeenstemming hebben bereikt met je medewerkers (en eventueel de ondernemingsraad) over de wijziging van de pensioenregeling en de gewijzigde pensioenovereenkomst en het transitieplan aan de (beoogde) pensioenuitvoerder moet toezenden. Het is belangrijk om hier als werkgever tijdig op in te spelen.

Terug