Loonheffingen inhouden: hoe gebruik je de witte of groene tabel?

Loonheffingen inhouden: hoe gebruik je de witte of groene tabel?
4/21/2021

Bij het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruik je de witte of groene loontabellen. Hoe pas je die toe?

 

Foto: Shutterstock

 

De witte en de groene tabellen zijn ingedeeld in kolommen. Je kiest de juiste kolom aan de hand van:

  • de leeftijd van de werknemer; en
  • het antwoord op de vraag of de loonheffingskorting moet worden toegepast.

Loonheffingskorting toepassen

Je mag de loonheffingskorting alleen toepassen als de werknemer of de uitkeringsgerechtigde de werkgever schriftelijk, met datum en handtekening, heeft gevraagd om deze korting toe te passen. Hiervoor wordt meestal het formulier Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen gebruikt.

Er zijn zes heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen. Een aantal heffingskortingen is verwerkt in de loonbelastingtabellen, en een aantal bereken je zelf en trek je af van het bedrag dat je volgens de tabel moet inhouden. De heffingskortingen zijn:

  • algemene heffingskorting: deze korting is verwerkt in de witte en groene tabellen;
  • ouderenkorting: deze korting is verwerkt in de witte en groene tabellen in de kolommen voor ‘AOW-leeftijd en ouder’;
  • arbeidskorting: deze korting is verwerkt in de witte tabellen;
  • alleenstaande-ouderenkorting: deze korting is verwerkt in een tabel speciaal voor de inhouding op AOW- en AIO-uitkeringen door de Sociale Verzekeringsbank;
  • jonggehandicaptenkorting: deze korting bereken je zelf en trek je af van het tabelbedrag;
  • levensloopverlofkorting: deze korting bereken je zelf en trek je af van het tabelbedrag.

Hoe vind je het juiste tabelloon?

De witte en groene tabellen bevatten loonbedragen, het tabelloon. Het tabelloon staat in de 1e kolom van de witte en groene tabellen. Om te bepalen welk tabelloon je moet toepassen, kijk je naar het tijdvakloon van de werknemer of uitkeringsgerechtigde. Zit dat loon tussen 2 in de tabel genoemde bedragen in, kies dan het lagere bedrag.

Is het tijdvakloon hoger dan het tabelloon? Dan geldt een afwijkende berekening. Je vindt deze berekening in paragraaf 9.3.1 van het Handboek loonheffingen 2021.

 

Terug