Een oproepkracht inhuren

Een oproepkracht inhuren
21-11-2019

De regels voor het inhuren van een oproepkracht wijzigen per 1 januari 2020.

oor het inhuren van een oproepkracht gelden vanaf 1 januari 2020 andere regels.

U moet de oproepkracht oproepen uiterlijk vier dagen voordat gewerkt moet. Roept u de oproepkracht later op, dan hoeft hij niet te komen. U moet de oproepkracht schriftelijk of digitaal oproepen. Als u dat niet doet, dan hoeft hij ook niet te komen.

Als u de opgeroepen oproepkracht toch niet nodig heeft, dan moet u hem uiterlijk afzeggen vier dagen voordat gewerkt moet worden. Als u dat niet doet, dan moet u hem toch zijn loon betalen, al komt hij niet werken. U moet de oproepkracht ook schriftelijk of digitaal afzeggen. Als u dat niet doet, dan moet u hem ook gewoon zijn loon betalen als hij niet hoeft te werken.

Als een oproepkracht een jaar als oproepkracht werkt, dan moet u hem een ‘aanbod’ doen. U moet de oproepkracht aanbieden om het aantal uren dat hij gemiddeld in het afgelopen jaar heeft gewerkt, vast bij u te komen werken. Als u dat niet doet, dan heeft de oproepkracht recht op loon over dat het aantal uren dat u aan had moeten bieden.

Lees alles over het inhuren van een oproepkracht en wat er precies verandert per 1 januari>>

Terug