Let op: vakantiedagen vervallen per 1 juli, ook in coronatijd

Let op: vakantiedagen vervallen per 1 juli, ook in coronatijd
4/21/2021

Werknemers nemen in coronatijd minder vakantiedagen op, maar let op: wettelijke vakantiedagen kunnen werknemers niet lang opsparen.

In deze coronatijd hebben sommige werknemers minder werk. Daarbij kunnen ze minder dingen ondernemen. Hierdoor nemen sommige werknemers uit zichzelf minder vakantiedagen op. Ook in deze periode is het echter van belang dat werknemers ontspannen en vrij nemen.

De vervaltermijn voor de wettelijke vakantiedagen geldt bovendien gewoon. Het is daarom raadzaam om werknemers erop te wijzen dat hun wettelijke vakantiedagen over 2020 per 1 juli  vervallen en hen aan te sporen het vakantietegoed voor die datum op te nemen.

Wettelijke vakantiedagen

Hoe zit dit nu ook alweer? Werknemers hebben op grond van de wet recht op vakantiedagen: minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Deze vrije dagen worden ‘wettelijke vakantiedagen’ genoemd.

Wettelijke vakantiedagen hebben een vervaltermijn van een halfjaar. Ze vervallen dus steeds op 1 juli in het jaar volgend op het jaar waarin zij zijn opgebouwd. In 2020 opgebouwde wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, vervallen dus per 1 juli 2021.

Op deze regel gelden twee uitzonderingen:

  • de maximale termijn om wettelijke vakantiedagen op te nemen, geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen; en
  • de werkgever en de werknemer mogen de vervaltermijn in onderling overleg verlengen.

De verjaringstermijn geldt ook als de werknemer ziek is. Een zieke werknemer moet juist worden gestimuleerd vakantie op te nemen.

Verplichte vakantiedagen aanwijzen?

De hoofdregel is dat de werkgever de vakantie vaststelt volgens de wensen van de werknemer. Als werkgever kun je dus niet bepalen wanneer een werknemer de wettelijke vakantiedagen opneemt. Dat is anders als in een cao is vastgesteld dat werknemers in een bepaalde periode verplicht op vakantie moeten. Ook kun je in de arbeidsovereenkomst of in een personeelsreglement opnemen dat de werknemer de vakantiedagen verplicht moet opnemen in een bepaalde periode. Als werkgever mag je verder een vakantieaanvraag alleen weigeren, als je daarvoor ‘zwaarwichtige redenen’ hebt. Daar is niet zo snel sprake van.

Terug