Rechter: Wibra mag personeel min-uren uit lockdown laten inhalen

Rechter: Wibra mag personeel min-uren uit lockdown laten inhalen
7/14/2021

Wibra mag werknemers de min-uren uit de lockdown laten inhalen, ookal heeft de keten loonsteun ontvangen.

Bron foto: Shutterstock

Dat heeft de rechtbank Gelderland bepaald in een kort geding dat FNV had aangespannen tegen de winkelketen.

De vakbond vond dat Wibra haar personeel geen min-uren mocht laten inhalen die tijdens de lockdown waren opgebouwd. De werknemers zouden hierdoor in de knoop komen met kinderopvang en vakantie. Aangezien Wibra ook loonsteun had ontvangen, handelde Wibra bovendien niet als goed werkgever, stelde FNV. De vakbond eiste dat Wibra de min-uren zou schrappen.

Rechter geeft Wibra gelijk

De rechter in het kort geding gaat hier niet in mee. De rechter stelt vast dat Wibra de flexibele werknemers gedurende de lockdown een vast aantal uren heeft uitbetaald conform de cao Retail non food. Op basis van de cao Retail non food mag Wibra het personeel vragen om de min-uren uit de lockdown in te halen. Dat Wibra in die periode loonsteun heeft ontvangen, doet daar niet aan af. De loonsteun is aangewend waarvoor die bedoeld is, namelijk om de werknemers in dienst te houden en door te betalen gedurende de coronacrisis, terwijl zij thuis zaten.

Toepassing van de cao leidt er volgens de rechter ook niet toe dat de werknemers zich onbeperkt beschikbaar moeten houden voor het inhalen van de min-uren. Het inroosteren gebeurt in goed overleg met de werknemer en er zijn grenzen aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moet worden. Het aantal uren dat de werknemers moeten inhalen, is beperkt. Wibra heeft laten zien dat het gaat om slechts 40 minuten per werknemer in de resterende 35 weken van 2021. FNV heeft niet laten zien dat dit anders is. Ook heeft Wibra de werknemers tijdens de lockdown een toeslag van 5% betaald, als compensatie voor de coronaproblemen. De rechter oordeelt dat Wibra niet kan worden verweten dat zij niet als goed werkgever handelt.

Werken met een jaarurennorm

Deze uitspraak laat zien dat een werkgever min-uren uit een lockdown kan laten inhalen – ook als loonsteun is ontvangen – wanneer gewerkt wordt met een jaarurensystematiek. In deze zaak gaat het wel slechts om een beperkt aantal uren en wordt rekening gehouden met de wensen van de werknemers bij inroostering.

Bron: Uitspraak Rechtbank Gelderland 5 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3414

Terug