Het steunpakket voor banen en economie is uitgebreid. We zetten de belangrijkste maatregelen voor je op een rij.

Het steunpakket voor banen en economie is uitgebreid. We zetten de belangrijkste maatregelen voor je op een rij.
1/25/2021

Per 21 januari 2021 heeft het kabinet het steunpakket voor banen en economie uitgebreid. Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom heeft kabinet het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls gegeven.

NOW: gaat omhoog

De NOW-subsidie wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

Tozo: aan te vragen met terugwerkende kracht en geen vermogenstoets

De Tozo kan vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de voorafgaande maand. Dit betekent dat op 1 februari 2021 een Tozo kan worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd.

Tozo 4 (4e verlenging) gaat per 1 april 2021 in. Hierbij zou sprake zijn van een vermogenstoets. Deze zal niet worden ingevoerd. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3.

TVL: niet meer alleen voor MKB en verhoging van voorraadvergoeding

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit. Meer ondernemers kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De eis van maximaal 250 medewerkers, en dus alleen voor MKB, zal niet meer gelden. Dus ook grotere bedrijven kunnen gebruik maken van de TVL. 

Voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 gaan nieuwe subsidiepercentages  gelden. Deze worden 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. Eerder was de vergoeding nog 50% bij 30% omzetverlies, en dat liep op naar 70% bij 100% omzetverlies. In de eerste twee kwartalen van 2021 is dat dus voor iedereen 85%. 

Het het maximale subsidiebedrag gaat daarnaast omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB vanaf het eerste kwartaal van dit jaar. Het minimale subisiebedrag zal wijzigen van € 750 naar € 1.500.

De voorraadvergoeding wordt verhoogd voor de detailhandel. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL, tot maximaal 200.000 euro. Dit was nog 5,6% in het vierde kwartaal van 2020. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL.

Belastingmaatregelen

De periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen wordt verlengd tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Dit jaar kunnen werkgevers een vergoeding voor thuiswerken via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Het kabinet onderzoekt verder voor na de crisis de vormgeving van belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden. Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021. Denk hierbij aan het btw-nultarief op mondkapjes. 

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 

De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat daarnaast ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000, net zoals 2020.

Starters: een nieuwe regeling

Er komt een regeling voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL en gaat gelden voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. De verwachting is dat de loket in mei zal openen maar de regeling moet nog worden uitgewerkt.

Terug