Ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald vanaf augustus 2022

Ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald vanaf augustus 2022
4/28/2021

Met ingang van 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. De Tweede Kamer heeft met het wetsvoorstel ingestemd.

Op dit moment kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van het kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. In de praktijk neemt slechts een derde van de ouders ouderschapsverlof op.

Belangrijkste veranderingen ouderschapsverlof

Het nieuwe wetsvoorstel omvat de volgende zaken:

  • Het recht op betaling van ouderschapsverlof geldt voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst (zoals dga’s en huishoudelijke hulp).
  • De duur van de uitkering voor ouderschapsverlof bedraagt negen weken.
  • De uitkering is alleen beschikbaar als het in het eerste jaar na de geboorte wordt opgenomen.
  • Als sprake is van adoptie is de uitkering voor ouderschapsverlof alleen beschikbaar in het eerste jaar na de dag van de feitelijke opneming ter adoptie.
  • Het resterende ouderschapsverlof kan nog steeds worden opgenomen tot de achtste verjaardag van het kind, maar blijft onbetaald.

Mogelijk nog verhoging van de vergoeding

Het betalingsniveau is vastgesteld op 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximum dagloon. Voor niet-verzekerde werknemers bedraagt de uitkeringshoogte 50% van het wettelijk minimumloon naar evenredigheid van de arbeidsduur, gebaseerd op de arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst die bij de aanvraag moet worden meegestuurd. Het idee is om dit betalingsniveau met de ingangsdatum van de wet te verhogen van 50% van het dagloon/maximum dagloon tot 70% van het dagloon/maximum dagloon. Het is aan het nieuwe kabinet om daar een beslissing over te nemen.

Terug