Elke werknemer krijgt opleidingsbudget in 2022

Elke werknemer krijgt opleidingsbudget in 2022
4/14/2021

STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en vat het doel van de subsidie samen. Het STAP-budget wordt ingevoerd om werkenden de mogelijkheid te geven om scholing te volgen en zo te werken aan de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, schrijft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer. STAP vervangt de fiscale scholingsaftrek. Bij de brief is een conceptregeling voor het STAP-budget gevoegd.

 

Foto: Shutterstock

 

Voor wie?

Het STAP-budget kan worden aangevraagd door ‘iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt’. De aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Verder moet de aanvrager minstens zes maanden verzekerd zijn geweest voor de volksverzekeringen (in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van de aanvraag).

Welke scholing wordt vergoed?

De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een door DUO te ontwikkelen scholingsregister. Het gaat dan in eerste instantie om scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW erkend diploma of certificaat, of een door de branche of sector erkend certificaat. Het budget kan ook besteed worden aan een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder.

De scholing moet starten na inwerkingtreding van de regeling in 2022. Gaat het om meerjarige scholing dan kan slechts subsidie worden aangevraagd voor één scholingsjaar. Is een opleiding duurder dan het jaarlijkse bedrag van € 1.000,- dan moet de aanvrager dat deel zelf betalen.

Het STAP-budget kan te zijner tijd via een UWV-portaal digitaal worden aangevraagd.

Voortgang regeling

Het Adviescollege ICT Toetsing toetst het programma voor implementatie van het STAP-budget. In mei zal het de resultaten van die toetsing presenteren. De Tweede Kamer heeft nog tot 28 april a.s. om te reageren op de conceptregeling.

Terug