Eerste versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 online

Eerste versie Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 online
11/18/2021

De eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 is gepubliceerd. Wat zijn de veranderingen in de loonheffingen voor 2022?

Foto: ANP

In de eerste uitgave vind je informatie over de volgende onderwerpen:

  • renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
  • gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
  • gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
  • voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
  • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Renseigneringsverplichting

Er is onvoldoende wettelijke basis om het burgerservicenummer (BSN) uit te vragen bij de opgaven van uitbetaald bedragen aan derden (UBD, voorheen via het IB-47 formulier). De nieuwe renseigneringsverplichting geeft een wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking onder vermelding van het BSN.

Gedifferentieerde Aof-premie

De basispremie AoF wordt op 1 januari 2022 vervangen door een gedifferentieerde premie AoF. Dit betekent dat kleine werkgevers een lagere gedifferentieerde premie AoF betalen over het premieloon dan middelgrote en grote werkgevers.

Gedifferentieerde premie Whk

Op 1 januari 2022 verandert de definitie van een kleine werkgever voor de gedifferentieerde premie WhK. De grens voor een kleine werkgever gaat van 10 naar maximaal 25 maal het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar.

VCR door private uitvoerders

Als een werkgever kiest voor een private uitvoerder van een ERD, dan hoeft er vanaf 1 januari 2022 geen rekening meer gehouden te worden met het loon van de werkgever waarvoor de private uitvoerder de ZW of WGA uitvoert. De private uitvoerder kan het systeem van het VCR apart toepassen over de uitkering.

Wijzigingen aangifte loonheffingen

De Belastingdienst behandelt nieuwe rubrieken voor het arbeidsongeschiktheidsfonds en de aanpassing in de ‘Code incidentele inkomstenvermindering’, de nieuwe rubrieken ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’ en geeft voorbeelden.

Terug