Twee medewerkers hebben een relatie, moet je daar iets mee?

Twee medewerkers hebben een relatie, moet je daar iets mee?
5/3/2022

Als twee werknemers een relatie hebben ligt dat in beginsel in de privésfeer en heeft de werkgever hier niets mee van doen. In een aantal gevallen kan dit wel anders komen te liggen.

Ik heb het vermoeden dat twee van mijn medewerkers meer met elkaar hebben dan alleen een leuke werkrelatie. Moet ik nu ingrijpen?

Het antwoord

Als de liefde tussen twee gelijkwaardige collega’s is opgebloeid, heeft de werkgever daar in principe geen bemoeienis mee. Uitgangspunt is dat het liefdesleven en de relaties van werknemers behoren tot hun privédomein. Het is niet aan de werkgever om zich daarmee te bemoeien.
Als de werkverhouding door de liefde van twee collega’s verstoord dreigt te raken, dan kan en mag dat wel reden zijn voor een werkgever om in te grijpen, bijvoorbeeld door beide of één van beide over te plaatsen waardoor het paar niet meer samenwerkt.

Als een leidinggevende een liefdesrelatie heeft met een ondergeschikte, dan moet je als werkgever zeer alert zijn. In de ongelijke werksituatie kan een ondergeschikte zich gedwongen voelen om de liefde van de leidinggevende te beantwoorden. Of de leidinggevende kan zijn 'macht' misbruiken om een ondergeschikte te dwingen om zijn avances te beantwoorden. Als daar sprake van zou kunnen zijn, dan moet je als werkgever ingrijpen, allereerst door te zorgen dat de hiërarchische verhouding tussen de twee medewerkers verdwijnt. Dat maakt het voor de voormalig ondergeschikte misschien minder lastig om de relatie te verbreken als hij of zij dat wil. Of daarna nog verdere actie nodig is, hangt af van de (ernst van de) situatie. Belangrijk is wel dat duidelijk is wie de interne en/of externe vertrouwenspersoon is en dat iedere werknemer daar altijd terecht kan.

 

Fotobron: Shutterstock
 

Terug