Werknemers hebben geen recht op vrije dag tijdens officiële feestdagen

Werknemers hebben geen recht op vrije dag tijdens officiële feestdagen
5/2/2022

Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn officiële feestdagen in Nederland. Toch krijgt niet elke werknemer dan automatisch een vrije dag.

Het is een vraag die elk jaar terugkomt, moet je je werknemers vrij geven op nationale feestdagen, zoals Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag of tijdens Pinksteren? Het antwoord is, dat dit niet wettelijk geregeld is. In veel gevallen is in de cao of de arbeidsovereenkomst geregeld of werknemers een (extra) vrije dag krijgen op de feestdagen. Ook is daarin bepaald of een toeslag geldt voor werknemers die wel werken tijdens de feestdagen.

Is hierover niets bepaald in de cao of arbeidsovereenkomst, dan ben je als werkgever niet verplicht om werknemers een (betaalde) vrije dag te geven of een toeslag te betalen voor gewerkte uren. Je kunt hierover wel aanvullende afspraken maken. Ook kunnen werknemers natuurlijk in overleg een (wettelijke of bovenwettelijke) vakantiedag opnemen.

Mag je een verplichte vrije dag aanwijzen?

Een andere veelgestelde vraag is in hoeverre je een verplichte vrije dag kunt aanwijzen, bijvoorbeeld de vrijdag tussen Hemelvaartsdag en het weekend. In beginsel bepaalt de werknemer wanneer hij zijn vakantiedagen opneemt. Toch mag je als werkgever wel collectieve vrije dagen aanwijzen. Meestal wordt dit vastgelegd in de cao.

Is dit niet het geval, dan moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging instemmen met de verplichte vrije dagen. Als er geen or of pvt is, dan is het raadzaam om daarover een bepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

 

Foto: Shutterstock

Terug