Kabinet roept op om lonen te verhogen, maar mag dat buiten een cao om?

Kabinet roept op om lonen te verhogen, maar mag dat buiten een cao om?
5/9/2022

In verband met de inflatie heeft de regering werkgevers onlangs opgeroepen om de lonen te verhogen.

Sommige werkgevers verhogen hun lonen nu buiten de cao om, ook vanwege het nijpende personeelstekort. Kan dat, en met welke gevolgen moet je rekening houden?

Loonsverhoging staat vaak in cao

In de wet is niets geregeld over het verhogen van de lonen. Hierdoor is het in beginsel mogelijk om een loonsverhoging af te spreken met de werknemer (of voor meerdere werknemers via de pvt of or).

Vaak zijn de lonen in een cao geregeld. In de cao is dan tevens bepaald wanneer de lonen worden verhoogd en met welk bedrag. Of hiervan mag worden afgeweken, hangt af van het soort cao.

Is sprake van een 'minimum-cao', dan mag je afwijken van de cao, mits dit in het voordeel van de werknemer is. Is sprake van een 'standaard-cao', dan mag je als werkgever niet afwijken van de cao, ook niet als dit in het voordeel van de werknemer is. In de cao staat meestal om wat voor cao het gaat.

Maak een voorbehoud!

Het is zodoende mogelijk om de lonen buiten een cao om te verhogen, als het om een minimum-cao gaat. Laat de werknemers in dat geval wel schriftelijk weten, dat de loonsverhoging zal worden verrekend met een eventuele latere loonsverhoging in de cao. Doe je dat niet, dan moet je de werknemer namelijk ook de latere loonsverhoging (bovenop de eerdere loonsverhoging) betalen.

Terug