Nieuwe cao universiteiten: salarisverbetering en beter loopbaanperspectief

Nieuwe cao universiteiten: salarisverbetering en beter loopbaanperspectief
5/20/2022

Er is een akkoord bereikt over een nieuwe cao Nederlandse Universiteiten. Naast een structurele loonsverhoging biedt de cao meer uitzicht op vaste banen.

Op 1 juli 2022 worden de salarissen van universitaire werknemers met een dienstverband bij een Nederlandse universiteit structureel verhoogd met 4 procent. Deze loonsverhoging wordt uiterlijk in augustus 2022 uitbetaald. Daarnaast ontvangen deze werknemers uiterlijk in augustus 2022 een eenmalige uitkering van 400 euro bruto op basis van een fulltime dienstverband. Wie het minimumuurloon voor de universitaire sector verdient (14 euro per 1 juli 2021) krijgt een eenmalige uitkering van 750 euro bruto, ook weer op basis van een voltijds dienstverband.

Beter loopbaanperspectief docenten

Bij de Nederlandse Universiteiten heerst nu nog een flexcultuur, gekenmerkt door veel tijdelijke contracten. In het onderhandelaarsakkoord is vastgelegd dat ‘partijen onderkennen dat er behoefte is aan een helder loopbaanperspectief voor docenten dat recht doet aan hun bijdrage aan de universitaire sector en ook voor deze groep medewerkers getuigt van goed werkgeverschap’. Om die reden gaan partijen onderzoeken hoe de contractuele positie van docenten in de toekomst kan worden verbeterd. Met andere woorden, hoe meer vaste banen kunnen worden gecreëerd.

De looptijd van deze cao is van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023.

 

Fotobron: Shutterstock

Terug