Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is van kracht: wat verandert er?

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is van kracht: wat verandert er?
8/4/2022

Op 1 augustus is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ingegaan. Op het gebied van HR verandert er het een en ander. Hieronder de belangrijkste wijzigingen. 

 

Studiekosten

De mogelijkheden om opleidingskosten in rekening te brengen bij de werknemer zijn door de wetswijziging beperkt. De werkgever mag de kosten van verplichte opleidingen en scholing niet meer verhalen op de werknemer. De werknemer moet deze opleidingen bovendien onder werktijd kunnen volgen. Een uitzondering wordt gemaakt voor huishoudelijk medewerkers. De wijziging beperkt ook de mogelijkheid om deze opleidingskosten te verrekenen met de transitievergoeding. Werkgevers moeten studiekostenbedingen checken en zo nodig aanpassen. 

Verbod op nevenwerk geldt niet

Verder is een verbod op nevenwerkzaamheden in een arbeidsovereenkomst vanaf 1 augustus 2022 nietig. De werkgever kan het nevenwerk alleen nog verbieden als hij zich kan beroepen op een 'objectieve rechtvaardigingsgrond'. Als gevolg hiervan moeten werkgevers hun nevenwerkzaamhedenbedingen checken en indien nodig aanpassen. De werkgever hoeft die objectieve rechtvaardigingsgronden niet vooraf te noemen, maar moet de grond wel voldoende kenbaar maken en motiveren op het moment dat hij zich erop beroept. 

Werknemer kan om vast contract vragen

Op basis van de aangepaste wetgeving krijgen werknemers de mogelijkheid om een verzoek te doen om een andere vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. De werknemer kan bijvoorbeeld verzoeken om een vast contract. De werkgever moet schriftelijk en gemotiveerd beslissen op het verzoek van de werknemer. Doet hij dat niet, dan worden de arbeidsvoorwaarden aangepast zoals verzocht. 

Als werkgever moet je ervoor zorgen dat de werknemers weten hoe zij een verzoek om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden kunnen doen binnen de organisatie. Dat kun doen door een voorbeelddocument op te nemen in het personeelshandboek.

Informatieplicht werkgever uitgebreid

De informatieverplichting van de werkgever wordt op basis van het wetsvoorstel verduidelijkt en uitgebreid. In verband hiermee zal in bepaalde gevallen de arbeidsovereenkomst voor nieuwe werknemers moeten worden aangepast (tenzij de informatie al wordt opgenomen in de cao). Werknemers die al in dienst zijn, kunnen verzoeken om de ontbrekende informatie. De werkgever moet de standaard arbeidsovereenkomsten aanpassen aan de uitgebreidere informatieplicht.

Terug