Wie draait op voor de ongemakken van de stakingen in het OV?

Wie draait op voor de ongemakken van de stakingen in het OV?
2/3/2023

Het OV staakt. Dat kost medewerkers die afhankelijk zijn van het OV tijd en geld. Wie draait daarvoor op: werkgever of werknemer? Mr. Edith van Schie beantwoordt de vraag van de week.

In principe is dat de werknemer. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om op tijd op het werk te verschijnen. Hoe hij dat doet, is aan hem. Als sprake is van een staking, waardoor hij wellicht gebruik moet maken van de auto of misschien zelfs van een taxi om op het werk te komen, dan is dat dus voor rekening van de werknemer.

Een werkgever kan zijn medewerkers daarin natuurlijk wel tegemoet komen. Eén of meerdere dagen thuiswerken is inderdaad – als dat praktisch mogelijk is – een goed idee. Misschien kan het helpen als medewerkers een uurtje later kunnen beginnen, omdat de ergste drukte dan voor bij is. Maar je zou als werkgever natuurlijk ook (een deel van) de parkeer- taxi- of huurfietskosten kunnen betalen. Als een werknemer het te omslachtig vindt om op tijd op het werk te verschijnen als het OV niet rijdt, dan kan hij natuurlijk ook nog een vakantiedag opnemen of eventueel van werkdagen wisselen.

Terug