Check of geheimhoudingsbeding voldoet aan klokkenluiderswet

Check of geheimhoudingsbeding voldoet aan klokkenluiderswet
6/1/2023

Sinds februari 2023 geldt de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Op basis hiervan moeten onder meer de interne meldprocedures van werkgevers aan strengere eisen voldoen.

Ook is in de wet geregeld dat een geheimhoudingsbeding de werknemer niet mag belemmeren in het melden van een misstand (of een vermoeden daarvan). Hoewel de wetgeving al enige tijd in werking is, hanteren werkgevers soms nog oude standaard geheimhoudingsbedingen, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.

Zwijgbeding is ongeldig

Het is raadzaam deze geheimhoudingsbedingen te checken en te controleren of deze voldoen aan de nieuwe wetgeving. In de wet is bijvoorbeeld geregeld dat een zwijgbeding nietig is. Het gaat dan kort gezegd om elk beding dat het recht beperkt of ontneemt om een vermoeden van een misstand te melden of openbaar te maken.
Is er in het verleden een overeenkomst gesloten met een werknemer of externe dienstverlener (bijvoorbeeld een zzp’er) met daarin een geheimhoudingsbeding, controleer dan of zo’n beding een dergelijke belemmering kan vormen. Vermoed je dat dit zo is dan is het raadzaam om hier nadrukkelijk aan toe te voegen dat deze beperking niet geldt als het gaat om het melden of openbaar maken van een vermoeden van een misstand volgens de Wet bescherming klokkenluiders.

Maatregel over anoniem melden wordt voorbereid

Sommige bepalingen van de Wet bescherming klokkenluiders zijn nog niet in werking getreden. Deze bepalingen over anoniem melden bij werkgevers moeten nog verder worden uitgewerkt. Dat geldt ook voor de regels over een nieuwe toezichtstaak, sanctietaak en sanctiebevoegdheden van het Huis voor klokkenluiders.
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Minister Bruins Slot (BZK) onlangs toegelicht dat een algemene maatregel van bestuur over het anoniem melden bij werkgevers wordt voorbereid. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar uitwerking van de bepalingen over de toezichtstaak en handhavingsbevoegdheden van het Huis voor klokkenluiders. Ook wordt er gewerkt aan een voorstel voor een fonds ter ondersteuning van klokkenluiders op juridisch en psychosociaal gebied.

Terug