Bedrijven tekenen verklaring gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Bedrijven tekenen verklaring gelijke kansen op de arbeidsmarkt
6/7/2024

Een groep van ruim vijftig bedrijven en organisaties heeft onlangs de Verklaring Gelijke kansen ondertekend.

Daarmee scharen zij zich achter een beweging die toewerkt naar een inclusievere arbeidsmarkt.

De verklaring is een initiatief van demissionair minister Van Gennip van SZW. Zij heeft een groep 'koplopers' bijeen gebracht, dat wil zeggen werkgevers, werkgeversorganisaties en recruiters die aan de slag zullen gaan om gelijke kansen te creëren op de arbeidsmarkt. In de verklaring spreken de vijftig bedrijven en organisaties uit dat ze zich zullen inspannen voor gelijke kansen op een baan, op doorstroom in het werk en op behoud van werk.

Ontwikkelagenda Gelijke Kansen

De ondertekenaars van de verklaring krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen. Binnen deze ontwikkelagenda werkt het ministerie van SZW samen met werkgeversorganisaties, de Sociaal-Economische Raad (SER), HR-professionals en recruiters om ondersteuning op maat te bieden en te ontwikkelen.

De ontwikkelagenda zal aansluiten op bestaande initiatieven zoals het programma Voor een Inclusieve Arbeidsmarkt (VIA), het Charter Diversiteit Olympia ondertekent Charter Diversiteit: 'Hoe diverser het team, hoe unieker je waarde als organisatie’  en het Manifest Gelijke Kansen van AWVN. Het komende halfjaar werkt het ministerie de agenda verder uit. De agenda loopt dan door tot eind 2026.

Hulpmiddelen Wet toezicht gelijke kansen ook beschikbaar

Nog niet zo lang geleden sneuveldehet wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de Eerste Kamer. Desondanks wil Van Gennip blijven inzetten op gelijke kansen op de arbeidsmarkt, schrijft ze in de  Kamerbrief. De hulpmiddelen om werkgevers te ondersteunen bij de uitvoering van de wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie komen daarom binnenkort ook in aangepaste vorm beschikbaar.

Verder zet het ministerie in op de ondersteuning van werkgevers die aan de slag willen met objectieve werving en selectie of daarmee al aan de slag zijn. Het stelt jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar om de ondersteuning te financieren die SER-Diversiteit in bedrijf (DIB) en werkgeversorganisaties bieden.

Tijdelijke impuls regionale inclusiedesks

Ook werkt het ministerie aan een tijdelijke extra impuls om regionale inclusiedesks voor ondersteuning aan mkb-bedrijven in de regio uit te breiden, zoals dat al gebeurt in bestaande netwerken als Amsterdam Divers en Inclusief (ADI) en 010 Inclusief (in Rotterdam). Deze regionale inclusiedesks zijn gericht op (praktische) ondersteuning aan regionale mkb-bedrijven bij de inzet op gelijke kansen, diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat. Die steun komt neer op trainingen en workshops, één-op-één ondersteuning en de beantwoording van vragen van werkgevers.

In de brief aan de Tweede Kamer benoemt de minister ook de rol van ondernemingsraden wat betreft gelijke kansen bij werving, selectie en doorstroom. Ze neemt het thema mee bij de actualisering van de WOR.

Terug