Handboek Loonheffingen 2024 gepubliceerd: wat wijzigt er?

Handboek Loonheffingen 2024 gepubliceerd: wat wijzigt er?
5/10/2024

De Belastingdienst heeft, een maand later dan gewoonlijk, het Handboek Loonheffingen 2024 gepubliceerd.

In het Handboek Loonheffingen 2024 is aangegeven welke wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van het handboek uit 2023. De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 is in het handboek verwerkt.

30%-regeling

Een belangrijke wijziging betreft de 30%-regeling voor expats. Die is per 1 januari 2024 afgetopt op het bedrag van de Wet normering topinkomens.

Andere wijzigingen ten opzichte van 2023:

  • De onbelaste thuiswerkvergoeding bedraagt € 2,35 (€ 2,15 in 2023);
  • De onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt € 0,23 per kilometer (€ 0,21 in 2023);
  • De regels rond ov-kaarten zijn vereenvoudigd. Sinds 1 januari 2024 maakt de vorm waarin de ov-kaart is aangeboden niet meer uit. Werkgevers betalen geen belasting meer zolang de werknemer de ov-kaart ook (gedeeltelijk) gebruikt voor zakelijke reizen, zoals woon-werkverkeer.
  • De vrije ruimte voor de werkkosten die niet gericht zijn vrijgesteld of op nihil gewaardeerd mogen worden, is vanaf 1 januari 2024 1,92% (2023: 3%) over een fiscale loonsom van € 400.000 en 1,18% over de fiscale loonsom boven € 400.00;
  • In hoofdstuk 20 is opgenomen hoe moet worden omgegaan met de sociale zekerheid van grenswerkers;
  • Het LIV wordt per 2025 afgeschaft. De bovengrens van het lage-inkomensvoordeel is per 1 januari 2024 verlaagd naar 104%;
  • De terugkeerpremie bij het eindigen van eigenrisicodragerschap is per 2024 verhoogd van de helft van de sectorale premie naar de volledige sectorale premie.
Terug