Hoge administratieve last verwacht bij verplichte CO2-registratie per 1 juli 2024

Hoge administratieve last verwacht bij verplichte CO2-registratie per 1 juli 2024
3/1/2024

Werkgevers krijgen vanaf juli 2024 veel administratieve rompslomp doordat ze de CO2-uitstoot van hun werknemers moeten gaan registreren. Hier zijn twee handreikingen om organisaties te helpen met die jaarlijkse rapportageverplichting.

Vanaf komende zomer moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers bijhouden hoeveel kilometer hun werknemers afleggen, welk vervoermiddel ze gebruiken en het type brandstof dat wordt gebruikt. Deze klimaatmaatregel wordt van kracht op 1 juli 2024 en maakt het de overheid mogelijk om in de daaropvolgende jaren normen op te leggen, zoals een maximum aan CO2-uitstoot. Maar werkgevers gaan mogelijk problemen ervaren met deze verplichte registratie van CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer en zakelijke reizen.

Wat wordt van jou als werkgever verwacht?

De rapportageverplichting houdt in dat je ieder jaar een opgave doet van het totaalaantal gereisde kilometers door je werknemers voor je organisatie. De kilometers rapporteer je apart voor het soort vervoermiddel en het type brandstof. Zelfs vervoermiddelen met verwaarloosbare CO2-uitstoot, zoals openbaar vervoer, fietsen of lopen, worden meegenomen om een volledig beeld te krijgen van duurzame mobiliteit binnen de organisatie. Ook moet je opgeven of het om woon-werkverkeer of zakelijke mobiliteit gaat. Als je alle gegevens in het digitaal formulier hebt ingevoerd, wordt de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit van je organisatie berekend. Je krijgt na het indienen van het formulier een rapportage. Deze rapportage geeft een overzicht van alle ingevoerde gegevens en de berekende CO2-uitstoot. De rapportage moet je vóór 1 juli van elk jaar indienen, met de gegevens van het voorgaande jaar uiterlijk op 30 juni.

Administratief gedoe

Dit gaat leiden tot een grote administratieve last en administratieve rompslomp. Dat geldt vooral voor bedrijven waarvan werknemers veel zakelijke kilometers maken naar klanten, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties of uitzendbureaus. Het is voor branches waarin werknemers te maken hebben met veel verschillende standplaatsen lastig om een sluitende administratie bij te houden voor woon-werkmobiliteit. Ook zijn werknemers vaak lastig te bereiken met een enquête, die bovendien een sterk vertekend beeld gaat opleveren. Voor dit soort organisaties waar veel reisverkeer plaatsvindt, gaan de administratieve lasten behoorlijk stijgen.

Handreikingen

Er is al veel kritiek geuit op deze maatregelen, waardoor deze al een keer zijn uitgesteld. Ook de overheid onderkent klaarblijkelijk de administratieve last. Om die last verder te verlagen, zijn twee handreikingen opgesteld:

  • Handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit (december 2023);
  • Uitzendbranche handreiking gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit (december 2023).

Deze handreikingen zijn bedoeld om werkgevers te helpen met de jaarlijkse rapportageverplichting. Je krijgt praktische tips, stappenplan en methodes aangereikt om binnen je organisatie aan de gevraagde gegevens te komen.

Terug