Per 2024 beperking van 30%-regeling

Per 2024 beperking van 30%-regeling
9/29/2023

Per 1 januari 2024 treedt de ‘aftoppingsmaatregel’ bij de 30%-regeling in werking voor expats en uitgezonden werknemers. Wat houdt die precies in en welke acties moet je ondernemen?

Met ingang van 1 januari 2024 is de 30%-regeling nog uitsluitend fiscaal gericht vrijgesteld als die niet meer bedraagt dan 30% van de Balkenende-norm. Die norm bedraagt voor 2023 € 223.000 zodat de maximale gerichte vrijstelling € 66.900 gaat bedragen. De voorgestelde aanpassing heeft geen gevolgen voor het vergoeden van internationale schoolgelden. Dit mag de werkgever belastingvrij aan de werkgever blijven vergoeden bovenop de 30%-vergoeding.

30%-regeling of ET-kosten

In het Belastingplan 2023 wordt benadrukt om onder de huidige wetgeving te kiezen voor óf de toepassing van de 30%-regeling óf de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten (ET-kosten), zo nodig per loontijdvak. Vanaf 1 januari 2023 kiest de werkgever per kalenderjaar of deze de 30%-regeling wordt toegepast of dat de ET-kosten worden vergoed. Deze keuze wordt in het eerste loontijdvak van ieder kalenderjaar gemaakt en geldt dan voor het gehele kalenderjaar. Per kalenderjaar kan dus iedere keer anders worden gekozen. Als de 30%-beschikking is aangevraagd binnen de vier maanden na de aanvang van de tewerkstelling, dan moet de keuze worden gemaakt in het loontijdvak waarin de termijn van de vier maanden na de tewerkstelling afloopt. Deze voorgestelde regeling geldt voor zowel de inkomende (expats) als uitgezonden werknemers.

Overgangsrecht

Er geldt een overgangsregeling van twee jaar voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast. Voor deze werknemers geldt dat de aftopping van de 30%-regeling pas geldt vanaf 1 januari 2026.

Als werkgever staat je het volgende te doen:

  • Aanpassen addendum op de arbeidsovereenkomst indien niet meer dan de maximaal gerichte vrijstelling wordt betaald.
  • Keuze van werkgever/werknemer vastleggen of de 30%-regeling wordt aangevraagd en toegepast of dat de werkelijke ET-kosten worden vergoed.
Terug