Juni is Pride-maand: 9 tips voor LHBT+-beleid

Juni is Pride-maand: 9 tips voor LHBT+-beleid
6/1/2023

Juni is de internationale ‘Pride’ maand, vol activiteiten rond de LHBT+-gemeenschap. Hoe geef je als HR het hele jaar door invulling aan inclusief beleid?

1. Duidelijk statement

Het startpunt voor LHBT+-beleid is een protocol. Er moet een duidelijk statement liggen dat in deze organisatie iedereen zichzelf kan zijn. Dat discriminatie niet wordt geduld. En dat er geen ruimte is voor geroddel of negatief commentaar op iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit. Vaak maakt zo’n statement deel uit van een protocol ongewenste omgangsvormen. Maar je kunt het ook verwerken in de gedragsregels of het personeelshandboek.

2. Hijs de regenboogvlag

Sta als organisatie stil bij een of meer belangrijke dagen voor de LHBT+-community. Denk aan Coming Out Day (11 oktober), IDAHOT (17 mei), Roze Zaterdag (17 juni) en Paarse Vrijdag (2e vrijdag van december). En niet te vergeten: de Pride-maand in juni. Hijs de regenboogvlag en hang regenboogslingers op. Grijp deze maand aan om activiteiten te organiseren, zoals een regenboogdebat, lezingen of workshops. Laat je betrokkenheid zien door te doneren aan organisaties die de positie van de community versterken. Of wordt partner van een van de vele Prides in Nederland. Amsterdam heeft de bekendste en de grootste, maar er zijn er nog veel meer. De lijst met steden waar een Pride wordt gehouden, wordt elk jaar langer.

3. Zet een diversiteitstraining op

Om begrip te kweken bij de niet-LHBT-collega’s kun je leidinggevenden en medewerkers toegang geven tot training en educatie. Neem bijvoorbeeld een diversiteitstraining op in het introductieprogramma. Zo maak je nieuwe werknemers duidelijk dat er een cultuur van openheid en diversiteit heerst op de werkplek. Daarin maak je bijvoorbeeld regels en procedures duidelijk met betrekking tot ongewenst gedrag. Maar ook: hoe reageer je als je ongewenste omgangsvormen ziet? Organiseer borrels, webinars en lezingen om de zichtbaarheid en acceptatie te vergroten.

4. Besteed aandacht aan inclusief taalgebruik

Door bepaalde woorden te gebruiken kunnen groepen zich niet aangesproken of buitengesloten voelen. Loop samen met werknemers uit de LHBT-doelgroep eens langs vacatureteksten en HR-systemen: zitten er nog uitsluitende bewoordingen, zoals ‘hij’ of ‘zij’? Een handig hulpmiddel zijn de ‘Regenboogtaaltips’ die de gemeente Amsterdam ontwikkelde voor haar ambtenaren. Het is een handreiking voor respectvolle en inclusieve communicatie met veel do’s en don’ts. En voor wie het even niet meer precies weet, worden begrippen als genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie nog eens kort uitgelegd.

5. Moedig netwerken aan

Een netwerk helpt bij het creëren van zichtbaarheid en awareness. Moedig de oprichting van een intern LHBT+-netwerk aan en stel budget beschikbaar. Zo'n netwerk of community biedt de mogelijkheid om met gelijkgestemden in contact te komen. Bijkomend voordeel is dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor LHBT-gerelateerde vragen binnen de organisatie en voor het aankaarten van problemen of misstanden. Denk aan de onboarding van nieuwe werknemers of de input voor diversiteitsvraagstukken. Voor kleinere bedrijven bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij landelijk werkende organisaties zoals Workplace Pride.

6. Zorg voor inclusieve arbeidsvoorwaarden

Verlofregelingen sluiten soms niet aan bij LHBT+-medewerkers. Denk aan ouderschapsregelingen voor regenbooggezinnen en transitieverlof. Vraag medewerkers uit de LHBT+-community om mee te denken over blinde plekken in verlofregelingen.

7. Benchmark je beleid

Benieuwd hoe je er als bedrijf voorstaat als het gaat om LHBTI+-inclusie op de werkplek? Doe dan mee aan de jaarlijkse Global Benchmark van Workplace Pride. Of laat je beleid benchmarken bij de Nederlandse InclusiviteitsMonitor https://www.nederlandseinclusiviteitsmonitor.nl/ (NIM).

8. Werk aan een inclusief aannamebeleid

Onderwerp het recruitment- en aannamebeleid aan een kritische blik. Zijn vacatureteksten inclusief? Vaak zit er in het wervingsproces een onbedoelde bias. Dit kun je verhelpen door gestructureerde interviews te houden en hiring managers hierop te trainen. Ook open hiring is een goede manier om inclusiviteit te bevorderen.

9. Vraag subsidie voor LHBT+-project

Een goed idee voor een project binnen je organisatie? De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verstrekt projectsubsidies aan instellingen voor projecten die bijdragen aan het realiseren van gendergelijkheid of LHBTI+-gelijkheid. Lees hier https://www.dus-i.nl/subsidies/emancipatie-vrouwen-lhbt#:~:text=Instellingssubsidie%20aan%20archieven,september%202022%20een%20aanvraag%20indienen.
 meer over de voorwaarden en condities.

Terug