Check voorlopige berekening Wtl – correcties uiterlijk 1 mei doorgeven

Check voorlopige berekening Wtl – correcties uiterlijk 1 mei doorgeven
3/17/2023

Als je over 2022 recht hebt op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dan stuurt UWV uiterlijk 14 maart een voorlopige berekening Wtl. Controleer de berekening voor 1 mei 2023.

Wet tegemoetkomingen loondomein

De Wtl is bedoeld om werkgevers te stimuleren mensen in dienst te nemen of houden die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De tegemoetkomingen die in deze wetgeving zijn opgenomen zijn het Loonkostenvoordeel (LKV) en het Lage-inkomensvoordeel (LIV). Om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel dient een (nieuwe) medewerker binnen een van de volgende doelgroepen te vallen:

  • oudere werknemers (56+) met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking;
  • herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers;
  • werknemers uit de doelgroep ‘Banenafspraak en Scholingsbelemmerden’.

 

In de Wtl staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers:

  • het loonkostenvoordeel (LKV);
  • het lage inkomensvoordeel (LIV);
  • het jeugd lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV).

Kom je in aanmerking voor de tegemoetkomingen LKV en LIV? Dan ontvang je na afloop van het jaar medio maart de voorlopige berekening Wtl van het UWV. Hierop staan de tegemoetkomingen vermeld. De voorlopige berekening Wtl wordt niet verzonden naar werkgevers die niet in aanmerking komen voor tegemoetkomingen. Als je geen voorlopige berekening Wtl hebt ontvangen na 14 maart maar wel denkt recht te hebben op tegemoetkomingen, dan kan je contact opnemen met het UWV.

Vóór 1 mei correcties doorvoeren

Je hebt tot 1 mei 2023 om de correctie voor de voorlopige berekening Wtl door te geven aan de Belastingdienst. In het Handboek Loonheffingen 2023 staat bij ‘Stap 14 Aangiften corrigeren’ aangegeven hoe, wanneer en welke gegevens moeten worden gecorrigeerd. Het UWV gebruikt de gegevens uit de polisadministratie voor de berekening van de tegemoetkomingen. Wijzigen van de gegevens in de polisadministratie kan alleen door het doen van een verbeterde aangifte of door het indienen van correctieberichten bij de Belastingdienst.

Terug