Handreiking helpt bij oppakken melding seksueel grensoverschrijdend gedrag

Handreiking helpt bij oppakken melding seksueel grensoverschrijdend gedrag
5/26/2023

Een handreiking moet werkgevers helpen bij het oppakken van meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

De Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een initiatief van Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De handreiking is bedoeld om organisaties houvast te bieden bij het oppakken van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het hulpmiddel beschrijft het hele proces van het oppakken van een melding en alle stappen die daarop volgen, waaronder de verschillende interventies en het uitvoeren van onderzoek.

'Te snel extern onderzoek'

Eén op de twee Nederlanders heeft seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt, blijkt uit de Publieksmonitor Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag 2023. Mariëtte Hamer is een jaar geleden aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Onder regie van de minister van OCW en de minister van SZW wordt toegewerkt naar een Nationale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Vanuit het kabinet heeft Hamer de opdracht het kabinet te adviseren bij een actieplan.

Het afgelopen jaar heeft Hamer diverse gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen, experts, professionals, hulpverleners en organisaties. Daaruit heeft zij geconcludeerd dat organisaties vaak niet weten hoe zij moeten omgaan met meldingen van seksueel wangedrag. Te snel wordt gegrepen naar een onafhankelijk onderzoek dat nadelige gevolgen heeft voor alle betrokkenen, schrijft zij. De handreiking moet werkgevers nu helpen bij het oppakken van deze meldingen, zodat wordt toegewerkt naar een passende oplossing.

Doorontwikkeling handreiking

De handreiking is een prototype. Mariëtte Hamer wil deze versie samen met organisaties, melders, beschuldigden en experts doorontwikkelen. Wil je feedback geven, dan kan dat via contact@rcgog.nl.

Terug